Cập nhật số lượng Guild tham gia Đại Chiến Guild 2011

Chào các Gunner. Như vậy, thời gian các Guild đăng kí tham gia giải đấu Đại chiến Guild toàn quốc 2011 đã trôi qua hơn 1 tuần, và giờ đây số lượng Guild đăng ký tham gia giải đấu đã hơn 3100 - một con số rất ấn tượng và con số này sẽ vẫn còn tăng vì thời gian đăng kí vẫn còn 4 ngày.

Đại chiến Guild toàn quốc 2011

Sau đây chúng ta sẽ cùng xem cụ thể số lượng Guild đăng ký ở từng Serie:

Hạng Số Guild đăng kí
Serie A 168
Serie B 478
Serie C 377
Serie D 2060
High School Gà 22

Qua bảng thống kê trên, có thể thấy tuy là bảng có điều kiện đăng ký dễ nhất (Guild từ lv 1 - lv 5), nhưng bảng D sẽ là bảng "khoai" nhất vì có tới hơn 2000 Guild cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Thời gian đăng kí tham gia Đại chiến Guild toàn quốc 2011 sẽ kết thúc vào ngày 30/11/2011. Những Guild chưa có trong danh sách tham gia giải đấu thì các bạn hãy nhanh chân đăng kí nhé. Cách đăng kí tham gia giải đấu các bạn vui lòng xem tại liên kết sau nhé:

Hướng dẫn tham gia đăng kí Đại chiến Guild toàn quốc 2011