Cập nhật quyền lợi VIP 6, 7, 8.

Chào Gunner,

Từ 04/09/2018, Gà Gunny xin thông báo về quyền lợi của VIP 6, 7, 8 sẽ thay đổi như sau:

Quyền Lợi
Cách tính VIP

• Gói hỗ trợ dành cho tài khoản VIP 6 trở lên.
• Gửi yêu cầu tại website: hotro.zing.vn

  • VIP 6 hỗ trợ 1 lần/tháng.
  • VIP 7 hỗ trợ 2 lần/tháng.
  • VIP 8 hỗ trợ 3 lần/tháng.

• Chỉ hỗ trợ phục hồi vật phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị xóa.
• Chỉ hỗ trợ phục hồi vật phẩm bị xóa khỏi hệ thống (bán, xóa, mất qua thư).
Được hỗ trợ lại tất cả vật phẩm Vip yêu cầu trong khả năng có thể.
• Vật phẩm giao dịch cho người chơi khác chỉ hỗ trợ được trong khả năng có thể.
• Nhận code VIP tương ứng với cấp VIP và thứ ba tuần thứ 2 mỗi tháng. Thông tin chi tiết code.

• Hỗ trợ xóa các vật phẩm nhân vật không tự thao tác xóa được. Các trường hợp không được xử lý sẽ không tính lần hỗ trợ.

  • VIP 6 hỗ trợ 1 lần/tháng.
  • VIP 7 hỗ trợ 2 lần/tháng.
  • VIP 8 hỗ trợ 3 lần/tháng.

• Các vật phẩm do Vip yêu cầu xóa sẽ không được yêu cầu phục hồi lại.

• VIP 6: Trong 6 tháng liên tiếp nạp 120.000 Xu vào Webgame. Gunny
• VIP 7: Trong 6 tháng liên tiếp nạp 600.000 Xu vào Webgame.
• VIP 8: Trong 6 tháng liên tiếp nạp 1.200.000 Xu vào Webgame.

Quyền lợi này sẽ thay thế cho quyền lợi VIP cũ tại website: vip.hotro.zing.vn. Từ bây giờ cho đến hết ngày 29/09/2018, Gunner có thể chọn 1 trong 2 cách để sử dụng quyền lợi VIP. Bắt đầu từ ngày 30/09/2018, Gà Gunny sẽ đóng gói ưu đãi tại website: vip.hotro.zing.vn.

Cần hỗ trợ thêm các vấn đề khác Gunner vui lòng liên hệ Fanpage hoặc website hotro.zing.vn.

Thân!