Cập nhật lại kết quả "Tuần lễ vàng tu luyện"

Chào các Gunner! Vừa qua, do hệ thống gặp một số trục trặc kỹ thuật dẫn đến việc kết quả của sự kiện Tuần lễ vàng tu luyện được Gunny Team công bố trước đây là chưa chính xác. Cụ thể là có một số Gunner có tham gia sự kiện và đủ điều kiện nhận thưởng, nhưng không được hệ thống ghi nhận.

Tuần lễ vàng tu luyện

Sau đây Gunny Team xin cập nhật lại danh sách trúng thưởng chính xác của sự kiện này: Danh sách đoạt giải "Tuần lễ vàng tu luyện"

Như vậy, hạn chót trao thưởng cho các Gunner đoạt giải trong sự kiện nói trên sẽ kéo dài đến hết 29/03/2012. Gunny Team xin chân thành cáo lỗi vì sự cố này. Rất mong các Gunner thông cảm và tiếp tục ủng hộ các sự kiện của Gunny.