Cập nhật của Shop Game sau bảo trì 02/12

Chào các Gunner. Sau khi đợt bảo trì vào rạng sáng thứ 6 ngày 02/12/2011, Shop Game sẽ có một số thay đổi mới, cụ thể như sau:

Cập nhật nội dung vật phẩm

Các vật phẩm dưới đây sẽ được thay đổi công dụng ngay sau đột bảo trì ngày 02/12:

Tên vật phẩm Công dụng Hình ảnh
Túi châu báu thuộc tính Gồm 4 châu báu thuộc tính, sử dụng ngẫu nhiên được 1 viên châu báu thuộc tính cấp 3-4 (Khóa)
Túi châu báu tấn công Gồm 5 châu báu tấn công, sử dụng ngẫu nhiên được 1 viên châu báu tấn công cấp 1-4 (Khóa)
Túi châu báu phòng thủ Bao gồm 5 châu báu phòng ngự, sử dụng ngẫu nhiên được 1 viên châu báu phòng ngự cấp 1-4 (Khóa)

Những item được chuyển vào mục nhận miễn phí hàng ngày

Vật phẩm giảm giá

Tên vật phẩm Giá bán (xu) Hình ảnh
[Hộp thẻ bài ngẫu nhiên] 50
[Thẻ VIP] 399/Tháng (4200/Năm)
Thẻ đổi tên nhân vật 700 (Giá cũ 1700)  
[Thẻ đổi tên hội] 1500 (Giá cũ 4000)
Túi châu báu thuộc tính 450
Túi châu báu tấn công 450
Túi châu báu phòng thủ 450
[Đá hồi phục cấp 1] 45 (giảm 5%)
[Đá hồi phục cấp 2] 85 (giảm 5%)
[Đá hồi phục cấp 3 ] 90 (giảm 5%)
[Đá hồi phục cấp 4] 150 (giảm 5%)
[Đá hồi phục cấp 5 ] 200 (giảm 5%)