Cá nhân & Tổ đội tự bảo quản Account thi đấu.

Chào các Gunner. BTC có một lưu ý cực kỳ quan trọng đến các Cá nhân & Tổ đội đã nhận được Account thi đấu như sau: Sau khi đã nhận Phiếu xác nhận kèm thông tin Account thi đấu, các bạn phải tự bảo quản Account thi đấu của mình.

Ngày đầu phát Phiếu xác nhận thi đấu vòng loại tại Việt Nam

Cá nhân & Tổ đội phải tự bảo quản Account thi đấu do BTC trao

Nếu Account thi đấu của bạn bị đánh cắp, hoặc bị xóa vật phẩm, quên mật khẩu v.v... thì bạn sẽ bị mất quyền lợi hoặc không được tham gia thi đấu tại vòng loại Việt Nam.

Mọi khiếu nại về Account thi đấu trong những trường hợp trên BTC sẽ không giải quyết.