Bùa Hộ Thân Hoạt Động Trở lại

Chào các Gunner!

  • Hiện Gunny Team đã kiểm tra xong Tính Năng Bùa Hộ Thân, nên đã có thể sử dụng trở lại.
  • Các Gunner vui lòng refresh (f5) lại để có thể sử dụng.
  • Nếu các Gunner bị mất Bùa Hộ Thân, thì Gunny team đang lấy số liệu để hỗ trợ.