Bổ sung điều khoản sử dụng tài khoản

Chào các Gunner. Hiện nay, các sản phẩm do công ty VNG phát hành có rất nhiều tài khoản được khởi tạo nhưng không được đăng nhập và sử dụng, điều này đã làm tổn hao khá nhiều tài nguyên và đặc biệt làm môi trường Gunny Online trở nên mất cân bằng.

Chính vì vậy, Công ty VNG quyết định đưa thêm một số điều khoản liên quan trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản để đảm bảo quyền lợi chung cho Gunner cũng như xây dựng môi trường Gunny Online ngày càng trong sạch hơn. Công việc tiến hành cụ thể như sau:

  • Bổ sung thêm quy định về việc sử dụng tài khoản, bao gồm:
  • Công ty VNG có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào bất cứ một sản phẩm nào của VNG trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng.

  • Xóa bỏ các tài khoản thuộc 2 trường hợp nói trên
  • Thời gian tiến hành xóa các tài khoản ở hai trường hợp nói trên sẽ được Công ty VNG thông báo tại trang chủ Gunny Online.

VNG trân trọng thông báo !