Bắt đầu Xác nhận giải thưởng Bắn Gà trúng Ipad

Chào các Gunner! Chương trình Bắn Gà trúng Ipad đã kết thúc vào ngày 20/05 vừa qua. Ngay bây giờ các Gunner có đoạt giải khi tham gia chương trình hãy nhanh chóng vào liên kết dưới đây để xác nhận giải thưởng của mình để BTC tiến hành trao giải cho các bạn nhé:

Bấm vào đây để xác nhận giải thưởng

Bắn Gà trúng Ipad

Những lưu ý trong quá trình Xác nhận giải thưởng:

  • Thời gian xác nhận giải thưởng: từ 22/05 đến hết ngày 25/05/2012.
    Sau thời gian này, những Gunner có trúng giải mà không xác nhận giải thưởng thì BTC sẽ không trao thưởng cho các bạn.
  • Nhưng thông tin xác nhận giải thưởng tại Website chương trình phải chính xác và trùng khớp với thông tin của người nhận giải.
    Ví dụ: Bạn khai báo trên Website, bạn là Nguyễn Văn A sẽ là người nhận giải và có số CMND là 123456789 thì khi nhân viên trao thưởng cho bạn, bạn phải trình CMND đứng tên Nguyễn Văn A và nếu khớp với số CMND 123456789 trên Website thì bạn mới được nhận thưởng.
  • Những Gunner có trúng giải từ chương trình mới được xác nhận giải thưởng.
  • Giải nhất, nhì, ba: sẽ được trao trực tiếp tại Nghênh Khách Đường VNG tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng & Hà Nội. Khi đến Nghênh Khách Đường, các bạn phải mang theo giấy tờ xác nhận phù hợp với lúc xác nhận giải thưởng tại Website.
  • Từ giải 4 đến giải 7: Được trao theo đường Bưu điện.
  • Giải thưởng có thể được đổi thành giải thưởng khác cùng loại, hoặc quy đổi thành tiền mặt tương đương với giá trị của phần thưởng (trong trường hợp tại thời điểm trao giải không mua được giải thưởng trên thị trường như thể lệ đã công bố).