Bắt đầu nhận khiếu kiện từ Event Dũng Tướng Vua Gà

Các Gunner thân mến!

Sự kiện Dũng Tướng Vua Gà đã kết thúc. Kể từ bây giờ 28/09 đến hết 30/09 Gunny Team sẽ bắt đầu tiến hành nhận khiếu kiện liên quan đến sự kiện từ Gunner. Sau ngày 30/9 BTC sẽ tiến hành đền bù, trao giải và không tiếp nhận thêm khiếu kiện nào nữa. Mong các bạn lưu ý.

Chân thành cám ơn!