Bảo trì Shop Vip

Chào các Gunner!

Do sang 2017, Điểm Phúc Lợi của các Tài Khoản VIP 2016 sẽ bị reset hết, nên để các TK VIP có thể có điểm để đổi các vật phẩm trong shop khi sang năm, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì hệ thống Shop VIP như sau:

  • Thời gian bảo trì:.
    • Bắt Đầu: 23:59 thứ 7, ngày 31/12/2016
    • Kết Thúc: 15:00 thứ 3, ngày 10/01/2017
  • Điểm Phúc Lợi sẽ được tính dựa trên số tiền các Gunner nạp trong 3 tháng gần nhất (10, 11, 12/2016)
  • Khi Shop Vip được mở lại sẽ bắt đầu tính tích lũy.

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.