Bảo trì Nữ Hoàng Cổ Động 2015 và Gunny World Championship 2015

C ác Gunner thân mến!

Hiện tại chương trình Nữ Hoàng Cổ Động 2015Đăng Ký Gunny World Championship 2015 đang gặp 1 số vấn đề gây ra lỗi không hiển thị nhân vật. Nên Gunner không thể tham gia.

Gunny Team đang tiến hành sửa lỗi. Gunny Team sẽ thông báo thời gian mở lại sớm nhất có thể.

  • Gunny Team sẽ kéo dài thời gian của chương trình để bù lại thời gian hệ thống sửa chữa.

Bảo trì

Như vậy trong khoảng thời gian này các bạn sẽ không thể tham gia bình chọn cho Nữ Hoàng Cổ Động 2015 và đăng ký Gunny World Championship 2015. Thành thật cáo lỗi và mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này.