Bảo trì Nghênh khách đường Hà Nội và Đà Nẵng

Chào các Gunner. Gunny Team xin thông báo: Với mục đích nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ, Nghênh Khách Đường Hà Nội, Đà Nẵng và các Trạm thông tin hỗ trợ khách hàng miền Bắc sẽ tạm ngưng hoạt động để tiến hành nâng cấp bảo trì hệ thống. Thời gian bảo trì như sau:

Địa điểm Thời gian bảo trì Thời gian hoạt động trở lại
Nghênh khách đường Hà Nội
Bắt đầu từ ngày
Thứ 4 - 13/03/2013
Thứ 2 ngày 18/3/2013
Nghênh khách đường Đà Nẵng
Trạm thông tin hỗ trợ
khách hàng miền bắc
Trong thời gian này, Nghênh khách đường TP.HCM, các trạm thông tin miền Nam
đường dây nóng 1900 561 558 và trang hỗ trợ trực tuyến
vẫn hoạt động bình thường

Trân trọng.