Bảo trì ngắn trang pay.zing.vn

Chào các Gunner.

Nhằm tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ các bạn được tốt hơn, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì hệ thống nạp tiền tại website pay.zing.vn.

Thời gian bảo trì dự kiện như sau:

  • Thời gian bắt đầu: 14:00  02/10/2018
  • Thời gian kết thúc: 14:30 02/10/2018
pay.zing.vn
Bảo trì ngắn trang pay.zing.vn

Trong thời gian này, các bạn sẽ không thể sử dụng các chức năng của website https://pay.zing.vn (không nạp Zing Xu, chuyển Zing Xu thành Gunny Xu). Tuy nhiên, các bạn vẫn sử dụng được Xu trong Game để mua đồ trong Shop.

Rất mong các bạn lưu ý thông tin này để tránh các sự cố đáng tiếc.

Gà Gunny.