Bảo trì một số dịch vụ hỗ trợ

Chào các Gunner!

Nhằm nâng cấp hệ thống để website có chất lượng phục vụ tốt nhất, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì một số dịch vụ theo thời gian sau:

Bảo trì

Nội dung bảo trìThời gian bảo trìThời gian hoạt động trở lại
Ưu đãi VIP Từ 0:00 ngày 20.6 đến 23:59:59 ngày 23.6 Từ 00:00 ngày 24.6.2015
Dịch vụ Khóa, mở khóa, reset pass rương Từ 0:00 ngày 20.6 đến 23:59:59 ngày 23.6 Từ 00:00 ngày 24.6.2015
Các kênh trang hỗ trợ SMS, Zalo Từ 0:00 ngày 20.6 đến 23:59:59 ngày 23.6 Từ 00:00 ngày 24.6.2015

Trong thời gian bảo trì, Tổng đài vẫn hổ trợ các dịch vụ trên bình thường. Gunny Team xin thông báo đến các Gunner để tiện sắp xếp, giảm thiểu rủi ro.

Xin cáo lỗi đến các bạn về sự bất tiện này.

Trân trọng!