Bảo trì máy chủ và những thay đổi của tuần này

Chào các Gunner! Nhằm nâng cấp hệ thống và chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn, Gunny Team tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Gunny Online theo lịch trình sau:

Thời gian bảo trì:
Từ 23:00 ngày 21/02 đến 04:00 ngày 22/02/2013

Bảo trì

Sau khi kết thúc bảo trì, sẽ có một số thay đổi như sau:

  • Ra mắt máy chủ mới Gà Tinh Anh vào lúc 10:00 sáng ngày 22/02/2013.
  • Sát nhập "Gà Lôi – Tơ và Gà Núi – Bông" và đổi tên thành Gà Chinh Phục.
  • Thêm phần thưởng Set [Gà Con] vào phó bản Giải Cứu Gà Con.
  • Gà Con

    ... Và nhiều thay đổi nhỏ khác.

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Các Gunner vui lòng thoát Game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm. Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc.