Bảo trì máy chủ Gunny ngày 26.08

Chào các Gunner! Để tiến hành kiểm tra chất lượng hệ thống máy chủ và cập nhật các sự kiện mới, Gunny Team tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Gunny Online theo lịch trình sau:

Thời gian bảo trì:
Từ 23:00 ngày 26/08 đến 04:00 ngày 27/08/2013

Bảo trì

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Các Gunner vui lòng thoát Game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm.

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn! Hẹn gặp lại Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc.