Bảo trì máy chủ Gà Siêu Phàm ngày 08.07

Chào các Gunner! Để tiến hành kiểm tra chất lượng cụm máy chủ Gà Siêu Phàm, Gunny Team tiến hành bảo trì cụm máy chủ này theo lịch trình sau:

Thời gian bảo trì:
Từ 23:00 đến 23:30 ngày 08/07/2013

Bảo trì

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gà Siêu Phàm. Các Gunner vui lòng thoát Game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm.

Cảm ơn sự hợp tác của các bạn. Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc!