Bảo trì máy chủ Gà Lá

Chào các Gunner. Nhằm tiến hành khắc phục lỗi tại nhiệm vụ lv 2 xảy ra tại cụm Gà Lá, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì cụm máy chủ này.

Thời gian bảo trì: 17h30 đến 18h00 chiều ngày 24/02/2012

Như vậy, trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào cụm máy chủ Gà Lá. Gunny xin chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi để các bạn có thể sớm quay lại Gà Lá ngay sau khi đợt bảo trì kết thúc.

Thân chào