Bảo trì máy chủ Gà Đô và Gà Xuân

Chào các Gunner. Nhằm tiến hành kiểm tra và nâng cấp hệ thống, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì hai cụm máy chủ Gà Đô và Gà Xuân.

Thời gian bảo trì: 07h00 sáng đến 10h00 sáng ngày 09/03/2012

Như vậy, trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào hai cụm máy chủ nói trên. Hẹn gặp lại các Gunner của Gà Đô và Gà Xuân sau khi hai máy chủ này kết thúc bảo trì.

Thân chào