Bảo trì máy chủ Gà Chip, Gà Kiến và Gà Talent

Chào các Gunner! Để khắc phục sự cố kỹ thuật tại máy chủ Gà Chip, đồng thời sát nhập 2 cụm Gà Kiến và Gà Talent, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì ba cụm  máy chủ này theo lịch trình sau:

THỜI GIAN BẢO TRÌ
Gà Kiến và Gà Talent: Từ 23:00 ngày 06/06 đến 04:00 ngày 07/06/2013
Gà Chip: Từ 20:00 ngày 06/06 đến 04:00 ngày 07/06/2013

Bảo trì

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gà Chip, Gà Kiến và Gà Talent (Các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường). Tên sau khi sát nhập của 2 máy chủ là: Gà Thiên Tài.

Các Gunner vui lòng thoát Game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm.

Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc.