Bảo trì máy chủ 4/10

Các bạn thân mến!

Nhằm tiến hành nâng cấp dịch vụ để đảm bảo chất lượng phục vụ thật tốt cho những Gunner hiếu chiến, hiếu thắng của Vương Quốc Gà. Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì riêng cho 2 cụm máy chủ trong ngày hôm nay cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: Từ 4:00 - 5:00 rạng sáng ngày 4/10/2012

Máy chủ bảo trì: Gà Con, Gà Vườn, Gà Trăng

Trong thời gian bảo trì, những bạn đã thoát ra khỏi máy chủ sẽ không thể đăng nhập lại. Những bạn vẫn còn trong máy chủ chưa thoát vẫn có thể chơi bình thường. Những máy chủ còn lại đều không bị ảnh hưởng.

Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện trên.