Bảo trì hệ thống nhận Ưu đãi Vip

Chào các Gunner!

Nhằm nâng cấp hệ thống để website có chất lượng phục vụ tốt nhất, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì hệ thống nhận ưu đãi Vip theo thời gian sau:

Thời gian bảo trì:
Đến 14:00 ngày 26.6.2015

Bảo trì

Trong thời gian bảo trì, Tổng đài, trang hổ trợ và các dịch vụ khác vẫn hoạt động bình thường. Gunny Team xin thông báo đến các Gunner để tiện sắp xếp, giảm thiểu rủi ro.

Xin cáo lỗi đến các bạn về sự bất tiện này.

Trân trọng!