Bảo trì hệ thống nạp thẻ

Chào các Gunner!

Để việc trải nghiệm Gunny được tốt hơn, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì hệ thống nạp thẻ như sau:

  • Thời gian bảo trì:.
    • Bắt Đầu: 04:00 thứ 4, ngày 11/01/2017
    • Kết Thúc: 04:30 thứ 4, ngày 11/01/2017
  • Trong thời gian bảo trì các Gunner sẽ không nạp được thẻ vào game Gunny.
  • Game Gunny vẫn vào được bình thường.

Bảo trì

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.