Bảo trì Gà Boss, Gà Bay, Gà Đô và Gà Đá

Chào các Gunner. Nhằm tiến hành chuẩn bị cho việc sát nhập máy chủ. Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì các máy chủ Gà Boss. Gà Bay, Gà Đô, Gà Đá.

Thời gian bảo trì: 00h00 đến 07h00 sáng ngày 14/03/2012

Sau đợt bảo trì, việc sát nhập máy chủ sẽ được hoàn tất, cụ thể như sau:

  • Gà Boss sát nhập cùng Gà Bay
  • Gà Đô sát nhập cùng Gà Đá

Sau khi sát nhập, tại giao diện chọn máy chủ, khi chọn vào các Cụm server trên các Gunner sẽ được dẫn đến máy chủ sát nhập tương ứng.

Như vậy, trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào các cụm máy chủ nói trên. Các Gunner vui lòng thoát game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm. Gunny Team xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các Gunner.