Bảo trì đột xuất máy chủ Gunny Online

Chào các Gunner!

Nhằm bảo dưỡng để duy trì chất lượng phục vụ đến các Gunner, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Gunny Online theo lịch trình sau:

THỜI GIAN BẢO TRÌ: 19:45 ĐẾN 20:30 NGÀY 30/03/2013

Bảo trì

Như vậy, trong thời gian bảo trì các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Các Gunner vui lòng thoát game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm.

Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện này.