Bảo trì diễn đàn Gunny ngày 27.08

Chào các Gunner!

Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên, ban quản trị sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ diễn đàn VNG - trong đó có diễn đàn Gunny theo lịch trình sau:

Thời gian bảo trì dự kiến:
Từ 00:00 đến 01:00 ngày 27/08/2013

Bảo trì

Nếu hoàn thành sớm, BQT sẽ mở diễn đàn sớm hơn thời gian dự kiến.

Trong thời gian bảo trì, thành viên tạm thời sẽ không thể truy cập vào diễn đàn VNG. Sau thời gian trên, diễn đàn sẽ hoạt động trở lại để phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các thành viên.

Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc!