Bảo trì diễn đàn diendan.zing.vn

Các Gunner thân mến!

Nhằm nâng cấp và bảo dưỡng dịch vụ. Gunny Team xin thông báo sẽ tiến hành bảo trì trang diendan.zing.vn.

Thời gian: Bắt đầu từ 18:00 - 19:00 ngày 24/9

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể tham gia diễn đàn. Các dịch vụ còn lại đều hoạt động bình thường.

Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện trên!