Bảo trì dịch vụ nạp ZingXu qua SMS của Mobifone

Chào các Gunner. Nhằm nâng cấp hệ thống và nâng cao chất lượng dịch vụ nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS, vào ngày 21/05/2013, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì dịch vụ nạp ZingXu bằng tin nhắn SMS với tất cả đầu số Mobifone, cụ thể như sau:

Thời gian bảo trì: Từ 08h20 đến 09h00 ngày 21/05/2013

Trong thời gian bảo trì các đầu số Mobifone sẽ không thể sử dụng dịch vụ nạp ZingXu. Đại lý sử dụng mạng điện thoại Mobifone sẽ không nhận được OTP để bán ZingXu. Các mạng điện thoại khác vẫn sử dụng dịch vụ bình thường.

Sau thời gian nâng cấp hệ thống, dịch vụ sẽ trở lại hoạt động bình thường. Rất mong Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.

Trân trọng!