Bảo trì chức năng ĐĂNG KÝ TỔ ĐỘI Tournament 2012

Các Gunner thân mến!

Nhằm điều chỉnh chức năng đăng ký hạng mục tổ đội, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì trang đăng ký Gunny Việt Nam Open Tournament 2012 cụ thể:

Thời gian bắt đầu: Từ 11:00 sáng ngày 16/10/2012

Thời gian kết thúc: Từ 23:59 ngày 16/10/2012

Trong thời gian này các trang tin tức khác vẫn hoạt động bình thường. Sau khi bảo trì xong, xin mời các bạn tiếp tục đăng ký hoặc bổ sung thành viên tổ đội cho mình.

Rất mong các bạn thông cảm về sự bất tiện trên!