Bạn tặng hoa, Gunny tặng thêm Gươm Thần!

Gunny
Gunny