Ăn chơi không sợ mưa rơi: 10:15 sáng nay "múc" Rồng