8/3 Mở bán Thời Trang (S), giảm giá cực hấp dẫn thời trang Nữ!

Chào Gunner,
Nhân dịp 8/3, Gunny sẽ mở bán tất cả thời trang (S) nằm trong Phụ Kiện Thời Trang bao gồm Nam và Nữ với giá cực hấp dẫn. Đặc biệt hơn thời trang Nữ sẽ được giảm giá nữa đó nhé, xem ngay chi tiết bên dưới nha Gunner!

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 08/03/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 08/03/2019.
  • Không áp dụng máy chủ Gà Đại Úy.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, các Gunner được mua Thời Trang (S) bằng Xu, riêng Nữ được giảm giá cực hấp dẫn.

Thời TrangGiá GốcGiảm còn

Hoàng Khôi nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Nón Công Chúa Gà nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Khải Hoàn Khôi nữ (S) x1
7 ngày
5000

Giảm còn

4170


Nón Lạc Việt nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Thiên Ưng Khôi nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Mũ Kiến nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Hoàng Bào nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Áo Công Chúa Gà nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Thiên Ưng Chiến Giáp nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Khải Hoàn Bào nữ (S) x1
7 ngày
5000

Giảm còn

4170


Áo Lạc Việt nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Giáp Kiến nữ (S) x1
7 ngày
1000

Giảm còn

830


Hoàng Khôi nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Nón Hoàng Tử Gà nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Dã Lang Khôi nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Khải Hoàn Khôi nam (S) x1
7 ngày
5000 Giữ giá gốc

Mũ Kiến nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Nón Lạc Việt nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Hoàng Bào nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Áo Hoàng Tử Gà nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Dã Lang Chiến Bào nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Khải Hoàn Bào nam (S) x1
7 ngày
5000 Giữ giá gốc

Giáp Kiến nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc

Áo Lạc Việt nam (S) x1
7 ngày
1000 Giữ giá gốc