[30.11] Thứ Bảy Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 30/11/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 30/11/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Đồng Đỏ

15
Bụi Sao 15

500-999 Xu

Châu Báu Sát Thương Lv17

1

Đồng Đỏ

20
Mảnh Sơ LEGEND Sách Hắc Ám 2

1000-1999 Xu

Nhẫn Athena +2
7 ngày

Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Sắt Mềm

15
Mảnh Sơ LEGEND Sách Hắc Ám 4

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: Trường Gà, Gà Con, Pháo Đài & Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Mảnh Sơ LEGEND Sách Hắc Ám

6

Chìa Khóa Thủy Tinh

16

5000-9999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: Trường Gà, Gà Con, Pháo Đài & Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Mảnh Sơ LEGEND Sách Hắc Ám

15
Đá Phong Ấn 2

10000-19999 Xu

Lửa Niết Bàn
7 ngày
1

Bạc Trắng

50

Đá Phong Ấn

5

20000-49999 Xu

Nhẫn EXP +5

1

Mảnh Sơ LEGEND Sách Hắc Ám

30

Đá Phong Ấn

10

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Thành Chủ Hà Nội

1

Đá Phong Ấn

30

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.