3/2 Bảo dưỡng tuyến cáp quang AAG

Các Gunner thân mến!

Gunny Team vừa nhận được thông báo vào ngày 03/02/2013 tới tuyến cáp quang biển AAG sẽ được tiến hành bảo dưỡng để đảm bảo chất lượng trong thời gian tới.

THỜI GIAN BẢO DƯỞNG TUYẾN CÁP AAG

00:00 NGÀY 03/02 ĐẾN 08:00 NGÀY 03/02/2013

Việc này có thể làm giảm chất lượng kết nối Internet trong thời gian trên, gây ra hiện tượng lag, gián đoạn tạm thời.

Gunny Team xin thông báo để các Gunner nắm được thông tin này.