27/06 - Bảo trì ngắn cổng đăng nhập

Chào các Gunner!

Để việc trải nghiệm Gunny được tốt hơn, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì ngắn cổng đăng nhập như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 03:00 - 03:30 thứ ba, ngày 27/06/2017.
  • Trong thời gian bảo trì các Gunner sẽ không thể truy cập vào game Gunny.
  • Các Gunner đang hoạt động trong Gunny trước thời gian bảo trì vẫn hoạt động chơi được bình thường.

Bảo trì

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.