27/06 - Bảo trì máy chủ Đấu Trường

Chào các Gunner!

Để việc trải nghiệm tốt nhất cho các Gunny là tuyển thủ thi đấu "Giải Gunny Thế Giới 2017 – Vòng loại Việt Nam", Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Đấu Trường như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 10:00 - 12:00 thứ ba, ngày 27/06/2017.
  • Trong thời gian bảo trì máy chủ Đấu Trường sẽ không vào được, các máy chủ khác vẫn vào được bình thường.

Bảo trì

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.