24.06 Tặng code Gunny tháng 6 tại PMTT

Chào các Gunner!

Nhằm hỗ trợ quà tặng code Gunny đến các phòng máy là thành viên chương trình Phòng Máy Thân Thiện (PMTT), Gunny Team giới thiệu hoạt động "Phát tặng code Gunny tháng 6 tại PMTT" với nội dung chính sau:

Thời gian và đối tượng

 • Ghi nhận tích lũy game Gunny tại Phòng Máy: Từ ngày 01/06 - ngày 19/06/2013.
 • Đổi code: Từ 10h00 ngày 24/06/2013 đến 10/07/2013.
 • Đối tượng: Dành cho tất cả các phòng máy là thành viên chương trình PMTT có tài khoản đang trong tình trạng hoạt động.

Nội dung

Hoạt động phát tặng code Gunny tháng 06/2013 được chia làm 2 hình thức nhận thưởng dành cho phòng máy:

Code PMTT tháng 6 - Loại 1

  • Hình thức nhận: Phòng máy thành viên dùng giờ chơi tích lũy game Gunny của phòng máy từ ngày 01/06 - 19/06/2013 để đổi code Gunny tháng 06 tại PMTT tương ứng như sau:
Giờ chơiSố lượng code được nhận
Trên 500 giờ 20 code/ phòng máy
Từ 200 - dưới 500 giờ 10 code/ phòng máy
Từ 1 - dưới 200 giờ 05 code/ phòng máy
  • Loại code: Code Gunny tháng 6 - Loại 1.
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 5 Khóa
Rương trang sức sơ cấp 1 Khóa
Đá Cường Hóa 75 Khóa
Lì xì cấp 3 1 Khóa
tiền VIP 2 Khóa
Cây trồng (trung) 3 Khóa

Code PMTT tháng 6 - Loại 2

  • Hình thức nhận:
   • Thành viên PMTT dùng thời gian tích lũy game Gunny trong khoảng thời gian từ ngày 01/06 - 19/06 để đổi code Gunny tháng 6 - Loại 2.
   • Mỗi code Gunny tháng 6 tại PMTT có giá trị = 400 phút.
   • Mỗi phòng máy được đổi tối đa 07 code.
  • Loại code: Code Gunny tháng 6 - Loại 2.
Tên vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên 10 Khóa
Rương trang sức trung cấp 1 Khóa
Đá Cường Hóa 100 Khóa
Lì xì cấp 4 1 Khóa
tiền VIP 3 Khóa
Cây trồng (trung) 5 Khóa

Hướng dẫn nhận code, nhập code và quà tặng ingame nhận được sau khi kích hoạt code quà tặng, Gunner vui lòng xem thêm tại  phongmay.zing.vn.