23:00 bảo trì máy chủ Gunny update phiên bản mới

Chào các Gunner! Để tiến hành cập nhật phiên bản mới Châu Báu Thần Gà, Gunny Team tiến hành bảo trì tất cả các máy chủ Gunny Online theo lịch trình sau:

Thời gian bảo trì:
Từ 23:00 ngày 08/05 đến 04:00 ngày 09/05/2013

Bảo trì

Ngoài ra sau bảo trì, cụm máy chủ Gà Vô Địch và Gà Cổ Loa sẽ được sát nhập và đổi tên thành Gà Vô Song.

Trong thời gian bảo trì, các bạn sẽ không thể đăng nhập vào Gunny Online. Các Gunner vui lòng thoát Game trước thời gian bảo trì tối thiểu là 15 phút để tránh các sự cố mất vật phẩm. Hẹn gặp lại các Gunner sau khi đợt bảo trì kết thúc.

Trân trọng!