[22/09-28/09] Quà tặng nạp Xu siêu KHỦNG

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 100 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 22/09/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/09/2016.
  • Mỗi mốc mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà Tủ Thuốc.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 100 Xu, 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá năng lượng-Sơ 1
Đá Cường Hóa 20
S-Trăng Bạc 1
GÓI QUÀ 2 Thuốc Tăng Cấp Thú 1
Vật Tế Cao 5
Vé Tăng Vật Tổ 50
GÓI QUÀ 3 Châu báu thuộc tính 11-17 1
Đá Cường Hóa 1
Đá năng lượng-Sơ 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Linh Thú
7 ngày
1
Nón S-Linh Thú
7 ngày
1
Giáp S-Linh Thú
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2 Bộ Phụ kiện Thần Tượng 2 1 --
Nguồn sức mạnh 1
Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
5
GÓI QUÀ 3 Bộ Phụ kiện Vũ Khí Oai Phong 1
Nguồn sức mạnh 1
Đá tăng cấp 5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Phù điêu
7 ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2 Ma Thạch EXP 1
Châu báu sát thương Lv15 1
Vòng Tay EXP +2 1 -
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 30 -
Châu báu sát thương Lv15 1
Nhẫn EXP +2 1 -
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2

Quy Thần +15, full 50

7 ngày/Không thể tiếp phí
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí & Bồi dưỡng
1
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Không thể tiếp phí
1
GÓI QUÀ 3


Quy Thần +15, full 50

7 ngày/Không thể tiếp phí
1
Châu báu sát thương Lv17 1
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Không thể tiếp phí
1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.