20/01- Bảo trì ngắn hệ thống nạp thẻ

Chào các Gunner!

Để việc trải nghiệm Gunny được tốt hơn, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì ngắn hệ thống nạp thẻ như sau:

  • Thời gian bảo trì: từ 03:00 - 03:20 thứ 4, ngày 20/01/2016.
  • Trong thời gian bảo trì các Gunner sẽ không nạp được thẻ vào game Gunny.
  • Game Gunny vẫn vào được bình thường.

Bảo trì

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.