2 cập nhật sáng giá nhất của Thẻ Bài

Chào các Gunner. Vừa qua Gunny Team đã thông báo đến các Gunner về sự thay đổi và bổ sung Hệ thống thẻ bài sau đợt bảo trì vào rạng sáng thứ 6 ngày 02/12/2011, trong đó có 2 thay đổi thay đổi "sáng giá" nhất đang rất được Gunner kỳ vọng.

Hệ thống thẻ bài

Hệ thống thẻ bài sẽ có sự thay đổi lớn

 • Thay đổi đầu tiên là về tăng điểm thuộc tính theo cấp bậc của thẻ bài
  • Hiện tại, khi các Gunner nâng cấp thẻ bài thì chỉ số của 4 thuộc tính sẽ tăng theo nhưng không đáng kể. Sau đợt bảo trì ngày 02/12 thì giới hạn lv thẻ bài sẽ được nâng lên đến cấp độ 30. Ngoài ra, mỗi lần tăng cấp, điểm thuộc tính sẽ tăng nhiều hơn (mỗi cấp sẽ tăng 1 loại thuộc tính)
  • Thẻ bài cấp 1

   Nâng cấp Đội trưởng gà cấp 1 thì Tấn công tăng 6 điểm3 chỉ số còn lại là2 điểm.

  • Như vậy, khi nâng cấp thẻ bài càng cao thì nhân vật của bạn sẽ được cộng thêm một lượng điểm thuộc tính khá lớn khi trang bị thẻ bài. Và như vậy thì thẻ bài sẽ càng hữu ích hơn khi chiến đấu.
 • Hiệu ứng của thẻ bài thay đổi theo cấp độ của chính thẻ bài đó
  • Sau khi nâng cấp hệ thống thẻ bài thì hiệu ứng khi trang bị thẻ sẽ không cố định như trước. Cấp bậc thẻ càng cao => hiệu ứng càng cao.
  • Tuy nhiên muốn phát huy hiệu ứng thẻ bài cấp cao phải trang bị đủ số thẻ bài cùng cấp. Ví dụ: bộ thẻ bộ lạc tà thần muốn giảm sát thương 90 điểm, phải có 3 tấm cấp 10