[19/07 - 20/07] Quà tặng nạp Xu siêu KHỦNG

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ ba, ngày 19.07.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 20.07.2016.
  • Mỗi mốc mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Không áp dụng cho máy chủ Gà AK.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 2.000 Xu, 3.000 Xu, 5.000 Xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Linh Thú
7 ngày
1
Nón S-Linh Thú
7 ngày
1
Giáp S-Linh Thú
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2 Cơm Thánh Gióng 1
Châu báu sát thương Lv13 1
Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
5
GÓI QUÀ 3 Code Gà Hành 1
Châu báu sát thương Lv13 1
Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
5
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 3.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Phù điêu
7 ngày
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2 Rương trứng pet hiếm 4 sao  1
Châu báu sát thương Lv15 1
Vòng Tay EXP +2 1 -
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 30 -
Châu báu sát thương Lv15 1
Nhẫn EXP +2 1 -
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày
1
GÓI QUÀ 2

Quy Thần Cấp 3, full +50

7 ngày/Không thể tiếp phí
1
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí & Bồi dưỡng
1
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Không thể tiếp phí
1
GÓI QUÀ 3


Quy Thần Cấp 3, full +50

7 ngày/Không thể tiếp phí
1
Châu báu sát thương Lv17 1
Cánh Mừng 7 Tuổi
7 ngày/Không thể tiếp phí
1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.