15:30 đến 16:30 hôm nay: Bảo trì Website Gunny

Chào các Gunner! Nhằm nâng cấp Website Gunny Online để có được chất lượng hoạt động tốt nhất, Gunny Team tiến hành bảo trì Website Gunny theo lịch trình sau:

THỜI GIAN BẢO TRÌ: 15:30 ĐẾN 16:30 NGÀY 17/10/2012

bảo trì

Trong thời gian bảo trì, các Gunner không thể truy cập vào Website Gunny. Sau khi kết thúc bảo trì, Website Gunny sẽ hoạt động lại bình thường.

Trân trọng.