[14.09] Thứ Bảy Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 14/09/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 14/09/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Đá Cường Hóa

50
Thuốc Tăng Cấp Thú 20

500-999 Xu

Bao Tay Athena +1
7 ngày
Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Đá Tăng Cấp

5
Sắt Mềm 2

1000-1999 Xu

Nhẫn Athena +2
7 ngày

Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Sắt Mềm

4
Bụi Sao 20

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: BOSS Gà, Tà Thần, Pháo Đài, Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Sắt Mềm

8

Bụi Sao

50

5000-9999 Xu

Bò Sữa Trái Tim

30 ngày
Sát Thương: +20
Hộ Giáp: +20
HP: +1000
Ma Công: +20
Ma Kháng: +20

1

Châu Báu Sát Thương Lv17

1
Bụi Sao 120

10000-19999 Xu

Đặc Công Vua Bài
365 ngày

1

Mũ Ma Thuật
365 ngày

1

Bụi Sao

250

20000-49999 Xu

Bùa Truyền Thuyết

1

Dây Chuyên 10 Tuổi
60 ngày

1

Bụi Sao

500

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Bùa Truyền Thuyết

1

Đá Đột Phá

120

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.