14/08 - Hoàn tất bảo trì ngắn

Chào các Gunner!

Để việc trải nghiệm Gunny được tốt hơn, Gunny Team sẽ tiến hành bảo trì ngắn các máy chủ: Gà Chip, Gà Teen, Gà Đua, Gà Người Sói

  • Thời gian bảo trì: từ 22:00 - 22:20 thứ hai, ngày 14/08/2017.
  • Nội dung: Lần bảo trì này Gunny Team sẽ khắc phục 2 lỗi sau trên các máy chủ này:
    • Khắc phục lỗi không reset giới hạn điểm nhận năng động tuần.
    • Khắc phục lỗi không trao thưởng qua tuần cho các Chiến Đội đạt hạng.
    • Sau khi bảo trì xong, những Gunner nào đủ điều kiện nhận thưởng sẽ tự động nhận được.
  • Trong thời gian bảo trì các Gunner sẽ không thể truy cập vào các máy chủ: Gà Chip, Gà Teen, Gà Đua, Gà Người Sói.
  • Các máy chủ khác vẫn hoạt động chơi được bình thường.

Bảo trì

Mong các Gunner thông cảm vì sự bất tiện này.