[14.01-15.01] Nạp lần đầu nhận thêm quà

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 14/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 15/01/2020.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, Gunner nạp lần đầu vào Gunny đạt định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP ĐỊNH MỨC LẦN ĐẦU NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượng

500 Xu

Code Gà Hành 1
Đá Phong Ấn 1
hoặc
Đá Tiến Hóa 10
Code Gà Hành 1
hoặc
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 2
Code Gà Hành 1

1000 Xu

Hộp Hồn Tinh Lớn 2
Đá Phong Ấn 3
hoặc
Đá Tiến Hóa 20
Đá Bùa Vật Tổ 30
hoặc
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 3
Đá Đột Phá 6

2000 Xu

Hộp Hồn Tinh Lớn 4
Đá Phong Ấn 5
hoặc
Đá Tiến Hóa 30
Đá Bùa Vật Tổ 60
hoặc
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 6
Đá Đột Phá 12

5000 Xu

Hộp Hồn Tinh Lớn 10
Đá Phong Ấn 10
hoặc
Thẻ Phụ Kiện Xe Lửa
30 ngày
1
Đá Bùa Vật Tổ 100
hoặc
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 10
Đá Đột Phá 20

10000 Xu

Hộp Hồn Tinh Lớn 15
Đá Phong Ấn 20
hoặc
Thẻ Phụ Kiện Xe Lửa
60 ngày
1
Đá Bùa Vật Tổ 200
hoặc
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 20
Đá Đột Phá 40

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được 1 gói quà và Xu không tính tích lũy