[12.01] Chủ Nhật Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 12/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 12/01/2020.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

LEGEND Halloween - Mảnh Sơ

2
Mảnh Tượng Gunny - Sơ 1

500-999 Xu

Nhẫn Athena +1
7 ngày

1

LEGEND Halloween - Mảnh Sơ

4
Mảnh Tượng Gunny - Sơ 3

1000-1999 Xu

Châu Báu Sát Thương Lv17

1

LEGEND Halloween - Mảnh Sơ

6
Mảnh Tượng Gunny - Sơ 6

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: BOSS Gà, Tà Thần, Pháo Đài, Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

LEGEND Halloween - Mảnh Sơ

12

Mảnh Tượng Gunny - Sơ

12

5000-9999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: Trường Gà, Gà Con, Pháo Đài & Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.


1

Mảnh Tượng Gunny - Sơ

30
Mảnh Sơ - LEGEND - Xếp Hình 5

10000-19999 Xu

Anh Đào Vũ
7 ngày

1

Mảnh Tượng Gunny - Sơ

60

Mảnh Sơ - LEGEND - Xếp Hình

10

20000-49999 Xu

Nhẫn EXP +5

1

Bộ Phụ Kiện Tự Do Bay Lượn

Mở chắc chắn nhận hết vật phẩm của bộ Tự Do Bay Lượn

Kích hoạt phụ kiện này sẽ nhận thêm thuộc tính: Công +50, Nhanh +50, Thủ +40, May +40, HP +1160

1

Mảnh Sơ - LEGEND - Xếp Hình

20

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Thành Chủ Hải Phòng

1

Đá Phong Ấn

20

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.