[11.01] Thứ Bảy Vui Vẻ

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 11/01/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 11/01/2020.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Quyền Trượng Băng Giá - Mảnh Sơ

2
Đá Tím 2

500-999 Xu

Bao Tay Athena +1
7 ngày

1

Quyền Trượng Băng Giá - Mảnh Sơ

4
Đá Tím 5

1000-1999 Xu

Châu Báu Sát Thương Lv17

1

Quyền Trượng Băng Giá - Mảnh Sơ

8
Đá Tím 10

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: BOSS Gà, Tà Thần, Pháo Đài, Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Quyền Trượng Băng Giá - Mảnh Sơ

12

Đá Tím

20

5000-9999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên 1

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: Trường Gà, Gà Con, Pháo Đài & Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Quyền Trượng Băng Giá - Mảnh Sơ

24
Đá Tím 50

10000-19999 Xu

Lửa Niết Bàn
7 ngày

1

Đá Phong Ấn

5

Đá Tím

100

20000-49999 Xu

Nhẫn EXP +5

1

Đá Tím

200

Đá Phong Ấn

10

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Thành Chủ Hồ Chí Minh

1

Đá Phong Ấn

30

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng.