[10.08-11.08] Tích lũy nạp mỗi ngày nhận Quà HOT!

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 11/08/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ, trừ máy chủ mới.

Nội dung

  • Mỗi ngày Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

LEGEND CÁ CHÉP* CẤP 3 FULL+50
Không thể tiếp phí & thao tác trong Tiệm Rèn 
1 ngày

1

Đá Cường Hóa

50
Thuốc Tăng Cấp Thú 20

500-999 Xu

Bao Tay Athena +1
7 ngày
Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Đá Tăng Cấp

5
Sắt Mềm 2

1000-1999 Xu

Nhẫn Athena +2
7 ngày

Có thể tiếp phí & bồi dưỡng

1

Sắt Mềm

4
Đá Đột Phá 2

2000-4999 Xu

Ấn Hoàn Mỹ Ngẫu Nhiên

Mở nhận ngẫu nhiên Ấn Hoàn Mỹ các loại sau: BOSS Gà, Tà Thần, Pháo Đài, Huyệt Rồng. Số sao ngẫu nhiên.

1

Sắt Mềm

8

Đá Đột Phá

6

5000-9999 Xu

Thẻ Phụ Kiện Thú Aslan
30 ngày

1

Châu Báu Sát Thương Lv17

1
Đá Đột Phá 12

10000-19999 Xu

Bộ phụ kiện Vũ Khí Hiếm Có
Chắc chắn nhận hết vũ khí của bộ phụ kiện Hiếm Có

1

Châu Báu Sát Thương Lv17

2

Đá Đột Phá

25

20000-49999 Xu

Bùa Truyền Thuyết

1

Cánh Xương
30 ngày

1

Đá Đột Phá

50

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Bùa Truyền Thuyết

1

Đá Đột Phá

120

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Phần thưởng được gửi qua thư.
  • Tích lũy nạp trong ngày nhận thưởng. Xu nạp không tích lũy qua ngày