[10.02-12.02] Tích Lũy Nạp Xu Nhận Quà

Thời Gian

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/02/2020.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 12/02/2020.
  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện Gunner nạp vào Gunny tích lũy xu đạt yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng giá trị.

Phần Thưởng

NẠP XU TÍCH LŨY NHẬN THÊM QUÀ
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200-499 Xu

Tóc Hoàng Tử
7 ngày/Nam Nữ đều nhận được/Có thể kích hoạt Phụ kiện

1

Đá Tâm Nguyện

6
Hồn Rồng Lửa 1

500-999 Xu

Tóc Công Chúa
7 ngày/Nam Nữ đều nhận được/Có thể kích hoạt Phụ kiện

1

Đá Tâm Nguyện

10
Hồn Rồng Lửa 2

1000-1999 Xu

Châu Báu Sát Lv17

1

Đá Tâm Nguyện

20
Hồn Rồng Lửa 5

2000-4999 Xu

Châu Báu Sát Lv17

1

Đá Linh Nguyện

6

Hồn Rồng Lửa

10

5000-9999 Xu

Phù Thủy Nhí Nhảnh
7 ngày/Nam Nữ đều nhận được/Có thể kích hoạt Phụ kiện

1

Đá Linh Nguyện

10
Hồn Rồng Lửa 20

10000-19999 Xu

Thầm Thì (Nam)
7 ngày/Nam Nữ đều nhận được/Có thể kích hoạt Phụ kiện

1

Đá Linh Nguyện

25

Hồn Rồng Lửa

40

20000-49999 Xu

Châu Báu Sát Lv19

1

Hồn Rồng Lửa

60

Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt

1

50000-99999 Xu

Ấn Siêu Việt Ngẫu Nhiên
Mở ngẫu nhiên nhận Ấn PVE Siêu Việt

1

Thành Chủ Cần Thơ

1

Hồn Rồng Lửa

100

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm tặng đều KHÓA.
  • Gunner nhận thưởng tại EVENT -> Hấp Dẫn
  • Tích lũy nạp trong thời gian sự kiện nhận thưởng. 
  • Mỗi mốc nhận được 1 lần